Chào mừng quý vị đến với
Trường học bơi trong khu phố
Monday
2:00pm - 7:00pm
Tuesday
9:00am - 7:00pm
Wednesday
9:00am - 7:00pm
Thursday
9:00am - 7:00pm
Friday
9:00am - 1:00pm
Saturday
8:00am - 2:00pm
Sunday
Closed

Monday
2:00pm - 7:00pm
Tuesday
9:00am - 7:00pm
Wednesday
9:00am - 7:00pm
Thursday
9:00am - 7:00pm
Friday
9:00am - 1:00pm
Saturday
8:00am - 2:00pm
Sunday
Closed


Chương trình & Giá cả

Learn more about our lesson structure on our FAQ page .

Chương trình & Giá cả

Learn more about our lesson structure on our FAQ page.

theo nhóm
học bơi

$106 /month

  • 1 lesson/wk | $106 per month
START SWIMMING arrow-md

theo nhóm
học bơi

$106 /month

theo nhóm
học bơi

$202 /month

  • 2 lessons/wk | $202 per month
START SWIMMING arrow-md

theo nhóm
học bơi

$202 /month

theo nhóm
học bơi

$288 /month

  • 3 lessons/wk | $288 per month
START SWIMMING arrow-md

theo nhóm
học bơi

$288 /month

Cái gì   Đang xảy ra

Cái gì Đang xảy ra

   
 
 
 
 
 
 
 

Phụ huynh biết rõ nhất