ถ้าไม่แน่ใจว่าลูกของท่านควรอยู่ในระดับใด เราช่วยได้ ตอบแบบทดสอบวัดระดับของเรา เกี่ยวกับอายุของลูก ประสบการณ์ว่ายน้ำ เพื่อพิจารณาว่าระดับใดเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูก

การหาระดับชั้นเรียนเบื้องต้น

ขั้นที่ 1:

MM/DD/YYYY

 

{CHILDNAME} ยังเล็กเกินกว่าจะเริ่มว่ายน้ำ กรุณาสมัครมาใหม่เมื่อลูกอายุครบ 4 เดือน.

Tadpoles

{CHILDNAME} อยู่ระดับที่ 1 Tadpole เพื่อดูตารางเรียนของระดับ 1 คลิกที่นี่ .

Minnows

{CHILDNAME} อยู่ระดับที่ 2 Minnows เพื่อดูตารางเรียนของระดับ 2 คลิกที่นี่ .

ขั้นที่ 2:
ลูกของท่านสามารถลอยตัวอย่างอิสระ (นอนหงายและนอนคว่ำ) ได้อย่างน้อย 10 วินาที หรือไม

 

Leapfrogs

{CHILDNAME} อยู่ระดับที่ 3 Leapfrog เพื่อดูตารางเรียนของระดับ 3 คลิกที่นี่ .

ขั้นที่ 3:
ลูกของท่านสามารถว่ายแบบ freestyle ด้วยตนเองถึง 15 ฟุต และพลิกตัวหงายเพื่อพักได้ไหม

 

Seahorses

{CHILDNAME} อยู่ระดับที่ 4 Seahorse เพื่อดูตารางเรียนของระดับ 4 คลิกที่นี่ .

ขั้นที่ 4:
ลูกของท่านสามารถว่ายท่า freestyle พร้อมหายใจจากด้านข้าง 3-4 ครั้งต่อเนื่องได้หรือไม

 

Starfish

{CHILDNAME} อยู่ระดับที่ 5 Starfish เพื่อดูตารางเรียนของระดับ 5 คลิกที่นี่ .

ขั้นที่ 5:
ลูกของท่านสามารถว่ายแบบ backstroke and breaststroke อย่างน้อย 30 ฟุตได้ไหม

 

Seals

{CHILDNAME} อยู่ระดับที่ 6 Seal เพื่อดูตารางเรียนของระดับ 6 คลิกที่นี่ .

ขั้นที่ 6:
ลูกของท่านสามารถว่ายท่าผีเสื้อ และ tread water อย่างน้อย 20 วินาทีได้ไหม

 

Sharks

{CHILDNAME} อยู่ระดับที่ 7 Shark เพื่อดูตารางเรียนของระดับ 7 คลิกที่นี่ .

ขั้นที่ 7:
ลูกของท่านสนใจเข้าร่วมสโมสรว่ายน้ำ หรือเข้าทีมแข่งว่ายน้ำไหม

 

Stingrays

{CHILDNAME} อยู่ระดับที่ 8 Stingray เพื่อดูตารางเรียนของระดับ 8 คลิกที่นี่ .

Swim Club Swim Team

{CHILDNAME} สามารถเข้าร่วม Aqua-Tots Swim Club หรือ ทีมว่ายน้ำได้ เพื่อดูตารางเรียนสำหรับการเข้าร่วมสโมสรว่ายน้ำ หรือเข้าทีมแข่งว่ายน้ำ, คลิกที่นี่ .