กรุงเทพประเทศไทย

15565 S 94th Ave.
Orland Park,IL 60462

Hours

การกำหนดราคา

บุตรคนเดียว (เรียกสวัสดิภาพพี่น้อง)
1 วัน / สัปดาห์ ₫2800 Baht
2 วัน / สัปดาห์ ₫5250 Baht
3 วัน / สัปดาห์ ₫7350 Baht

มีห้องส่วนตัวและกึ่งเอกชนให้บริการ

pool-edit-w
 

Parent & Tot

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Level 1Tadpoles4 - 12 Months

AM

Level 1Tadpoles4 - 12 Months

PM

Level 2Minnows13 - 30 Months

AM

Level 2Minnows13 - 30 Months

PM

 

Beginner

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Level 3Younger Leapfrogs2.5 - 12 years

AM

Level 3Younger Leapfrogs2.5 - 12 years

PM

Level 3Older Leapfrogs4 - 12 years

AM

Level 3Older Leapfrogs4 - 12 years

PM

Level 4Seahorses4 years and up

AM

Level 4Seahorses4 years and up

PM

 

Intermediate

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Level 5Starfish4 years and up

AM

Level 5Starfish4 years and up

PM

Level 6SealsBased on swim ability

AM

Level 6SealsBased on swim ability

PM

 

Advanced

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Level 7SharksBased on swim ability

AM

Level 7SharksBased on swim ability

PM

Level 8StingraysBased on swim ability

AM

Level 8StingraysBased on swim ability

PM

 

Swim Club & Swim Team

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Swim ClubBased on swim ability

AM

Swim ClubBased on swim ability

PM

Swim TeamBased on swim ability

AM

Swim TeamBased on swim ability

PM

 

Swimming Lessons Bangkok

Aqua-Tots Swim Schools in the Mulino Learning Center provides swimming lessons for families throughout Thaweewattana, Salaya, Buddhamonthon sai2 sai3 sai4 sai5 and beyond. We are conveniently located 5 minutes from Mahidol University located near Anya’s Place and opposite Baan Ong Restaurant.

Our year-round, indoor pool offers families a clean, safe, and family-friendly teaching environment.  Every one of our instructors goes through over 30 hours of intensive classroom and in-water training.  In addition, our Aqua-Tots Swim Schools Water Safety Instructors (AT-WSI) have passed an online exam and have obtained CPR training prior to teaching their first swim lesson.

Our Swim Lessons

Indoor swimming lessons for infants, babies, toddlers, kids, and adults are available at Aqua-Tots Swim Schools. Our swimming instruction is designed for children of all ages and abilities, including our infant and baby swim lessons, toddler swim lessons, and swimming classes for kids of all ages: 4 months, age 2, age 3, age 4, age 5… all the way to age 12! We also offer swim lessons for adults and special needs students. Aqua-Tots offers a variety of flexible swim schedules to meet your family swim school needs with morning, afternoon, evening, and weekend class times. We have year-round group swim and private swim lessons including mommy and me swims, learn-to-swim programs, swim club, swim team, and birthday pool parties. Our heated indoor swimming pools are a comfortable 90 degrees to make kids’ swim lessons fun and effective.

บริการที่ดีสำหรับครอบครัวของคุณ

บริการ

การเรียนว่ายนํAา

กลุ่ม

นกั เรียน 4 คน:โคช้ 1 คน

คู่

นกั เรียน 2 คน:โคช้ 1 คน

เดี5ยว

นกั เรียน 1 คน:โคช้ 1 คน

คลาสพิเศษ

คลาสเรียนสำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 1 คน:โคช้ 1 คน

ปาร์ตี

ติดต่อสอบถามเพิ5มเติม

พัฒนาและเติบโตผ่านระดับน้ำทะเลของเรา

4-12 เดือน

13-30 เดือน

2.5-12 ปี

4 ปีและเก่า

4 ปีและเก่า

4 ปีและเก่า

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการว่ายน้ำ

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการว่ายน้ำ

ระดับน้ำทะเล

ระดับ 1

4-12 เดือน
ชั้นผู้ปกครอง / ทารก (เรียนรู้เพิ่มเติม)

ระดับ 2

13-30 เดือน
ชั้นผู้ปกครอง / ทารก (เรียนรู้เพิ่มเติม)

ระดับ 3

2.5-12 ปี
ระดับเริ่มต้น (เรียนรู้เพิ่มเติม)

ระดับ 4

4 ปีและเก่า
ระดับเริ่มต้น (เรียนรู้เพิ่มเติม)

ระดับ 5

4 ปีและเก่า
ชั้นกลาง (เรียนรู้เพิ่มเติม)

ระดับ 6

4 ปีและเก่า
ชั้นกลาง (เรียนรู้เพิ่มเติม)

ระดับ 7

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการว่ายน้ำ
ชั้นเรียนขั้นสูง (เรียนรู้เพิ่มเติม)

ระดับ 8

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการว่ายน้ำ
ชั้นเรียนขั้นสูง (เรียนรู้เพิ่มเติม)

Swimming Lessons Bangkok

Aqua-Tots Swim Schools in the Mulino Learning Center provides swimming lessons for families throughout Thaweewattana, Salaya, Buddhamonthon sai2 sai3 sai4 sai5 and beyond. We are conveniently located 5 minutes from Mahidol University located near Anya’s Place and opposite Baan Ong Restaurant.

Our year-round, indoor pool offers families a clean, safe, and family-friendly teaching environment.  Every one of our instructors goes through over 30 hours of intensive classroom and in-water training.  In addition, our Aqua-Tots Swim Schools Water Safety Instructors (AT-WSI) have passed an online exam and have obtained CPR training prior to teaching their first swim lesson.

Our Swim Lessons

Indoor swimming lessons for infants, babies, toddlers, kids, and adults are available at Aqua-Tots Swim Schools. Our swimming instruction is designed for children of all ages and abilities, including our infant and baby swim lessons, toddler swim lessons, and swimming classes for kids of all ages: 4 months, age 2, age 3, age 4, age 5… all the way to age 12! We also offer swim lessons for adults and special needs students. Aqua-Tots offers a variety of flexible swim schedules to meet your family swim school needs with morning, afternoon, evening, and weekend class times. We have year-round group swim and private swim lessons including mommy and me swims, learn-to-swim programs, swim club, swim team, and birthday pool parties. Our heated indoor swimming pools are a comfortable 90 degrees to make kids’ swim lessons fun and effective.

พ่อแม่รู้ดีที่สุด

``ลูกของเราเริ่มเรียน Aqua-Tots
ด้วยความกลัวเอาหัวจุ่มน้ำ มาถึงตอนนี้เขาสามารถว่ายน้ำและลอยตัวได้โดยไม่ต้องช่วยมานัก
ความกลัวน้ำเปลี่ยนเป็นความชอบ เขารอที่อยากจะมาเรียนว่ายน้ำทุกสัปดาห์
ทีมงานผู้สอนเป็นกันเอง สถานที่และสระว่ายน้ำสะอาดอยู่เสมอ
เรามีความสุขกับการเรียนทุกสัปดาห์ที่ Aqua-Tots “

—Stephanie M., South Riding, VA

“ทีมงานทุกคนที่เราได้พบปะเป็นกันเอง เก่งระดับมืออาชีพ
พวกเขาไม่เพียงถูกฝึกด้านความปลอดภัยในน้ำและทักษะการสอน แต่ยังเก่งในการอ่านเด็กๆ
เขาเข้าใจว่าควรสอนแบบไหน (เข้มข้นหรืออ่อนโยน ฯลฯ) ที่จะดีที่สุดกับเด็กๆ”

—Andrea S., Mesa, AZ