Nếu bạn không dám chắc cấp độ mà con bạn nên theo học? Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn! Trả lời các câu hỏi do hệ thống Level Finder của chúng tôi đưa ra liên quan tới độ tuổi và kinh nghiệm của con bạn để xác định chính xác cấp độ phù hợp với bé.

.

Tìm hiểu cấp độ lớp phù hợp với trẻ

bước 1:

MM/DD/YYYY

 

{CHILDNAME} Quá nhỏ để học bơi. Vui lòng kiểm tra lại để đăng ký khi trẻ đã được 4 tháng tuổi.

Tadpoles

{CHILDNAME} Trẻ thuộc Cấp độ 1 – Nòng nọc. Để xem lịch học Cấp độ 1, click đây .

Minnows

{CHILDNAME} có thể tham gia lớp Cấp độ 2 – Cá Tuế. Để xem lịch học Cấp độ 2, click đây .

bước 2:
Trẻ có thể nổi trong tư thế ngửa hoặc sấp trong thời gian tối thiểu là 10 giây không?

 

Leapfrogs

{CHILDNAME} trẻ phù hợp với Cấp độ 3 – Ếch ương. Để xem lịch học Cấp độ 3, click đây .

bước 3:
Trẻ có thể bơi tự do với cự ly 5m và sau đó lật người được không?

 

Seahorses

{CHILDNAME} trẻ thuộc Cấp độ 4 – Cá ngựa. Để xem lịch học Cấp độ 4, click đây .

bước 4:
Trẻ có thể thở thoải mái ở tư thế nghiêng 3 – 4 lần trong khi bơi tự do không?

 

Starfish

{CHILDNAME} trẻ thuộc Cấp độ 5 – Sao biển. Để xem lịch học Cấp độ 5, click đây .

bước 5:
Trẻ có thể bơi ngửa hoặc bơi ếch với cự li tối thiểu là 9m không?

 

Seals

{CHILDNAME} trẻ thuộc Cấp độ 6 – Hải cẩu. Để xem lịch học Cấp độ 6, click đây .

bước 6:
Trẻ có thể bơi bướm hoặc bơi đứng trong thời gian tối thiểu 20 giây không?

 

Sharks

{CHILDNAME} trẻ thuộc Cấp độ 7 – Cá mập. Để xem lịch học Cấp độ 7, click đây .

bước 7:
Trẻ có thích tham gia câu lạc bộ bơi lội hoặc các đội thi đấu môn bơi lội không?

 

Stingrays

{CHILDNAME} trẻ thuộc Cấp độ 8 – Cá đuối. Để xem lịch học Cấp độ 8, click đây .

Swim Club Swim Team

{CHILDNAME} trẻ có thể tham gia Câu lạc bộ bơi lội hoặc Đội bơi của Aqua-Tots. Để xem lịch học của Câu lạc bộ và Đội bơi, click đây .