GIAI ĐOẠN ĐẦU THÀNH LẬP

Aqua-Tots do Ron và Jane Sciarro sáng lập vào năm 1991 tại Scottsdale, Arizona. Cả hai đều có tình yêu với trẻ và ấp ủ tình yêu này vào chiến lược kinh doanh của mình. Do đó, khi Ron và Jane đã xây dựng một số rất ít chương trình bơi lội chất lượng cao để phụ huynh đăng ký cho con em mình theo học, họ đã bắt đầu kinh doanh dịch vụ dạy bơi của mình. Cả hai đã dạy cho các gia đình theo mùa từ tháng 3 cho tới tháng 10. Một vài năm sau đó, hai thành viên sáng lập này đã thiết kế và nhân rộng chương trình đào tạo toàn diện tập trung đáp ứng nhu cầu của hai đối tượng quan trọng: Trẻ em và Phụ huynh.

ĐẠT TỚI CẤP ĐỘ CAO HƠN

Sau nhiều năm triển khai thành công, cặp đôi này đã quyết định chuyển từ hình thức đào tạo theo mùa sang đào tạo quanh năm bằng cách mở thêm các trung tâm đào tạo với trang thiết bị hiện đại. Một thời gian ngắn sau đó, họ đã hợp tác với Paul và Heather Preston để xây dựng tiền đề cho mô hình nhượng quyền kinh doanh và thành lập nên “Hệ thống trường bơi Aqua-Tots.”

Vào năm 2005, Hệ thống Trường bơi Aqua-Tots đã xây dựng và phát triển một cơ sở chuyên môn trong nhà tại Arizona để phục vụ các gia đình tại khu vực Metropolitan Phoenix mọi thời điểm trong năm. Sau nhiều năm nắm vững cách thức kinh doanh, cách dạy và duy trì đội ngũ nhân sự bền vững và lượng khách hàng lớn, hệ thống trường bơi Aqua-Tots đã xây dựng thành công mô hình độc quyền kinh doanh. Đây là mô hình đã được triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn nước Mỹ.

THIẾT LẬP MỤC TIÊU THÀNH CÔNG VƯỢT BẬC

Hiện nay Hệ thống trường bơi Aqua-Tots đã có mặt trên toàn thế giới với nỗ lực nhằm giảm thiểu số vụ đuối nước bằng cách cung cấp cho các gia đình chương trình dạy bơi an toàn. Do Aqua-Tots chú trọng tới kế hoạch chiến lược cụ thể, mục tiêu trở thành hệ thống trường dạy bơi tốt nhất, các đơn vị nhận nhượng quyền của Aqua-tots đang thiết lập những mục tiêu thành công vượt bậc trên thị trường. Hệ thống trường bơi Aqua-Tots đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực đào tạo bơi lội!