Chính sách riêng tư

Aqua-Tots Swim Trường ( “Aqua-Tots”) cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn, và cam kết này kéo dài đến thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông tin liên lạc của bạn để Aqua-Tots

Thông tin sở hữu và tiết lộ:

Aqua-Tots là chủ sở hữu duy nhất của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng. Aqua-Tots không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất cứ ai cũng không Aqua-Tots sử dụng hoặc tiết lộ cho ai biết thông tin cá nhân như chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, liên kết chính trị hay số điện thoại. Ngoại lệ duy nhất để thực hành này là nếu Aqua-Tots được yêu cầu để làm như vậy theo luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động đó là cần thiết để a) phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của Aqua-Tots; b) bảo vệ quyền lợi của Aqua-Tots; và c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người dùng của Aqua-Tots hoặc của cộng đồng.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn:

Aqua-Tots chặt những thông tin cá nhân của bạn khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Aqua-Tots đóng chặt những thông tin định danh cá nhân bạn cung cấp trên những máy chủ trong một môi trường được điều, an toàn. Khi thông tin cá nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến những trang web khác, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa như giao thức Secure Socket Layer (SSL).

Bộ sưu tập các thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập:

thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trực tiếp thông qua của chúng tôi trang web, email, thư bưu điện và điện thoại. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, số điện thoại, số fax, và thông tin thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng số lượng và địa chỉ thanh toán).

Thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn cũng được thu thập khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi như địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web. Thông tin này được sử dụng bởi Aqua-Tots để duy trì chất lượng dịch vụ và để cung cấp cho chúng ta những thông số về việc sử dụng trang web.

Thông tin chúng tôi thu thập được là:

  • Được sử dụng để giao tiếp với bạn thông tin về Aqua-Tots Swim trường
  • Được sử dụng để cải tiến nội dung và trình bày các thông tin liên lạc của chúng tôi

Liên hệ chúng tôi:

Aqua-Tots hoan nghênh ý kiến ​​của bạn về Bản Tuyên Bố Về Sự Riêng Tư này. Nếu bạn không muốn Aqua-Tots để liên lạc với bạn bằng phương tiện cụ thể (thư Hoa Kỳ, qua điện thoại, email), thông báo cho chúng tôi tại:

Aqua-Tots Swim Schools Franchise Headquarters
1122 South Greenfield

Mesa, Arizona 85206
franchise@aqua-tots.com
Phone: (480) 621-3226
Fax: (480) 649-2897

 

 

ent.