Với hệ thống trường bơi của Aqua-tots ở nhiều quốc gia trên thế giới, quý vị có thể dễ dàng tìm được địa điểm gần với nơi mình sinh sống! Hãy sử dụng mã bưu điện hoặc chọn tên nước/bang để tìm trường bơi gần nhất.

Burlington, ON

3410 Mainway #10 | Burlington, ON L7M 1A8 | 905-331-3393

Mon - Thurs: 9:00am - 8:00pm  |  Fri: Closed  |  Sat: 8:30am - 1:30pm  |  Sun: 8:30am - 1:00pm

Mississauga, ON

1970 Dundas St. E., #6 | Mississauga, ON L4X 2W7 | 905-848-2782

Mon–Thu: 9:00am–8:30pm  |  Fri: Closed  |  Sat & Sun: 8:30am-5:00pm

Ottawa, ON - Opening Soon

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Boulevard Tamaulipas, STE 3228 Local G | Ciudad Victoria, Tamaulipas | 52 (834) 316 7416

Mon - Fri: 9:00am - 8:00pm  |  Sat: 8:30am - 3:00pm  |  Sun: Closed

Bangkok, Thailand

No.2 Soi Thaweewattana 22 Salathummasop Thaweewattana, Bangkok 10170 | 66 0909506767

Mon: 10:00–19:00  |  Tue: 10:00–19:00  |  Wed: 10:00–19:00  |  Thurs: 10:00–19:00  |  Fri: 10:00–19:00  |  Sat & Sun: 09:00–18:00

Lagos, Nigeria - Opening Soon!

Location to be announced

Panama City, Panama

Costa Del Este, Calle Villanueva | Panama City, Panama | 507-303-4049

Mon-Fri: 8:00am - 7:00pm  |  Sat: 8:00am - 12:00pm  |  Sun: Closed