Với hệ thống trường bơi của Aqua-tots ở nhiều quốc gia trên thế giới, quý vị có thể dễ dàng tìm được địa điểm gần với nơi mình sinh sống! Hãy sử dụng mã bưu điện hoặc chọn tên nước/bang để tìm trường bơi gần nhất.

Mississauga, ON

1970 Dundas St. E., #6 | Mississauga, ON L4X 2W7 | 905-848-2782

Mon–Thurs: 9:00am–7:30pm  |  Fri: CLOSED  |  Sat–Sun: 8:45am–3:00pm

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Boulevard Tamaulipas Ste. 3228 Local G | Fraccionamiento Del Valle (Plaza Verde Limón) | Ciudad Victoria, Tamaulipas |  +52 (834) 316 7416

Mon–Fri: 9:00am–8:00pm  |  Sat: 9:30am–3:00pm  |  Sun: Closed

Monterrey, Mexico

Alfonso Reyes 901 Local 26 | Colonia Zona Valle Poniente San Pedro Garza García | N.L., México 66238 | +52 81 8336 4362

Mon-Fri: 8:00am–8:00pm  |  Sat: 8:00am–2:00pm  |  Sun: Closed

Kuwait City, Kuwait

Khaldiya, Street 29, Block 2 | +965-60027711

Mon–Thurs: 9:00am–8:00pm  |  Sat: 9:00am–6:00pm  |  Sun: Closed

Riyadh, Saudi Arabia

Al Malga District, Riyadh Saudi Arabia | +966504441515 • 920010310 • 051816000

Mon–Thurs: 1:00pm–9:00pm   |  Fri: Closed  |  Sat: 11:00am–7:00pm   |  Sun: 1:00pm–9:00pm

Lagos, Nigeria - Opening Soon!

Location to be announced