คลาสเรียนแบบเดี่ยว

ส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำของลูกให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นด้วยการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ตลอดเวลา 30
นาทีเรามุ่งฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ลูกท่านสามารถเรียนรู้ได้ทันตามโปรแกรมมาตรฐานของเรา

คลาสเรียนแบบคู่

ครอบครัวหรือเพื่อน ที่ต้องการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆกับเพื่อนที่รู้จักกัน เด็กๆจะสนุกกับการเรียนแบบนี้
ด้วยสัดส่วนที่ใกล้ชิด 2 : 1 ทำให้เด็กๆได้ว่ายน้ำกับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนสนิท

คลาสเรียนสำหรับผู้ใหญ่

การเรียนว่ายน้ำไม่ใช่สำหรับเด็กๆเท่านั้น ไม่ว่าท่านจะเพิ่งเริ่มเรียนเป็นครั้งแรกหรือต้องการพัฒนาท่าต่างๆ
คลาสเรียนผู้ใหญ่ของเราก็สามารถปรับให้ท่านได้

คลาสเรียนสำหรับเด็กพิเศษ

หนึ่งในความสำเร็จด้านการสอนว่ายน้ำของเรามาจากเรื่องราวของนักว่ายน้ำที่เรียน Special Needs Adaptive
Program โปรแกรมนี้จัดไว้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกท่าน
และสามารถร่วมกันวางจุดประสงค์และเป้าหมายที่ท่านอยากให้ลูกประสบความสำเร็จ