คลาสเรียนว่ายน้ำ

พ่อแม่รู้ดีที่สุด

“ลูกของเราเริ่มเรียน Aqua-Tots
ด้วยความกลัวเอาหัวจุ่มน้ำ มาถึงตอนนี้เขาสามารถว่ายน้ำและลอยตัวได้โดยไม่ต้องช่วยมานัก
ความกลัวน้ำเปลี่ยนเป็นความชอบ เขารอที่อยากจะมาเรียนว่ายน้ำทุกสัปดาห์
ทีมงานผู้สอนเป็นกันเอง สถานที่และสระว่ายน้ำสะอาดอยู่เสมอ
เรามีความสุขกับการเรียนทุกสัปดาห์ที่ Aqua-Tots “

— Stephanie M., South Riding, VA

“ทีมงานทุกคนที่เราได้พบปะเป็นกันเอง เก่งระดับมืออาชีพ
พวกเขาไม่เพียงถูกฝึกด้านความปลอดภัยในน้ำและทักษะการสอน แต่ยังเก่งในการอ่านเด็กๆ
เขาเข้าใจว่าควรสอนแบบไหน (เข้มข้นหรืออ่อนโยน ฯลฯ) ที่จะดีที่สุดกับเด็กๆ”

— Andrea S., Mesa, AZ