ที่ Aqua-Tots Swim Schools เราปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 7
ประการในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผู้รับบริการ พนักงานของเรา และชุมชนของเรา
วัฒนธรรมองค์กรทั้ง 7 นี้เป็นโครงสร้างหลักซึ่งทำให้เราโดดเด่นไปทั่วโลก
รวมทั้งทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งของเรา
และเป็นแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องให้เรามีมาตรฐานสูงขึ้นในธุรกิจการสอนว่ายน้ำ

ส่งเสริมจุดแข็ง และปกป้องจุดอ่อนของแต่ละคน

เรามีระบบการตรวจประเมินที่ดีและต่อเนื่อง ในการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
เราผลักดันตัวเราเอง พนักงาน
และเจ้าของสาขาให้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆโดยตระหนักถึงสิ่งที่แต่ละบุคคลทำได้ดี
พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาช่วยเหลือชุมชนที่ใช้บริการของเรา

ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

นี่คือกฎทองที่ทำให้เราให้ความสำคัญ เราปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่
และในการปฏิสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทุกๆวัน เสมือนทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกับเรา

เราให้เกียรติแก่ผู้ที่ยินดีรับฟัง

ทุกๆคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ทุกวัน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ลูกค้า พนักงาน หรือผู้ค้า Aqua-
Tots เราร่วมกันเรียนรู้ และคิดพัฒนาไปด้วยกัน
โดยเราเปิดใจและให้ความจริงใจไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกครอบครัวที่เป็นลูกค้าของเรา
ได้รับผลประโยขน์อย่างสูงสุด

พยายามเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

เราทุกคนมีมุมมองความเชื่อที่ต่างกัน ดังนั้นเราจึงมองสิ่งต่างๆแตกต่างกันไป
ทีมงานของเราถูกฝึกให้ทำความเข้าใจกับสถานการณ์นั้นๆอย่างลึกซึ้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเ
ป็นไปในทางบวก และสนองความกังวล หรือ ความต้องการของลูกค้า
เราต้องการให้ท่านไม่ผิดหวังกับทุกคลาสเรียนในทุกๆวัน

เลือกความสัมพันธ์มาก่อนผลกำไร

ความสัมพันธ์มีความสำคัญมากในชุมชนที่เราให้บริการ
การสอนว่ายน้ำของเราสร้างความแตกต่างในการช่วยชีวิตผู้คนในชุมชน
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยทำให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยมากชึ้นเมื่ออยู่ในน้ำหรือบริเวณใกล้เคียง

คิดนอกกรอบ; ชอบตั้งคำถาม

เรามักแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าในการบริการเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกครอบครัว เราพัฒนาตัวเองและตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทุกสัปดาห์และทุกปี เพื่อให้ประสบการณ์ที่ Aqua-Tots Swim Schools เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด โดยเราไม่เพียงพยายามทำให้ถึงจุดที่ท่านคาดหวัง แต่เราต้องการให้เกินความคาดหมายสำหรับทุกครอบครัวที่เราได้บริการ

ชื่นชมในที่สาธารณะ; แก้ไขสิ่งผิดพลาดเป็นการส่วนตัว

เรามักแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าในการบริการเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกครอบครัว
เราพัฒนาตัวเองและตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทุกสัปดาห์และทุกปี เพื่อให้ประสบการณ์ที่
Aqua-Tots Swim Schools เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด
โดยเราไม่เพียงพยายามทำให้ถึงจุดที่ท่านคาดหวัง
แต่เราต้องการให้เกินความคาดหมายสำหรับทุกครอบครัวที่เราได้บริการ