Lớp học một thầy – một trò:

Giúp trẻ tiến bộ rõ rệt với Lớp một thầy một trò. Với thời lượng 30 phút mỗi buổi, toàn bộ nội dung tập trung vào các kỹ năng cần thiết để giúp trẻ tiến bộ trong cả Chương trình học bơi.

Học viên học với người thân/ người quen:

Lớp học 2 người: Gia đình hoặc bạn bè muốn tổ chức một lớp học quy mô nhỏ hơn với sự tham gia của những người thân sẽ rất phù hợp với kiểu Lớp học này. Với tỉ lệ 2:1 mà chúng tôi đưa ra, trẻ sẽ được học bơi với một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn.

Lớp học dành cho người lớn:

Không chỉ có trẻ nhỏ mới cần học bơi. Nếu đây là lần đầu tiên bạn học bơi hoặc muốn cải thiện khả năng bơi của mình, thì hãy đăng ký các lớp học dành cho người lớn của chúng tôi.

SNAP

Một vài câu chuyện về thành công rực rỡ của chúng tôi đến từ những học viên trong Chương trình đáp ứng nhu cầu đặc biệt. Đây là chương trình được thiết kế theo yêu cầu của học viên nhằm đáp ứng những nhu cầu cá nhân của trẻ và đạt được những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đề ra cho trẻ