คุณถามและเราตอบ
คำถามที่ผู้ปกครองให้ความสนใจมากที่สุด คือคำถามเกี่ยวกับบทเรียน ครูผู้สอน ตารางสอน
ค่าธรรมเนียม และรูปแบบการจ่ายเงิน การยกเลิกและการสมัครใหม่ หากคุณมีคำถามที่อยากถาม
ไม่ต้องกลัว! เพียงส่งข้อมูลใน Contact us Form และ ทีมงานของ Aqua-Tots
จะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด

 

การเรียน & คุณครูผู้สอน

การเรียนว่ายน้ำของเราเหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ 4 เดือน ขึ้นไป ไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไร
ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มเรียนว่ายน้ำ แต่ละระดับของเราออกแบบมา
ให้เหมาะกับเด็กทุกวัยทุกศักยภาพ

 

เราแนะนำให้เด็กเรียนว่ายน้ำตลอดปี เพราะการเรียนที่ต่อเนื่องช่วยให้เด็กจำทักษะต่างๆได้แม่นยำมากขึ้น
การเรียนเฉพาะช่วงปิดเทอม ทำให้ทักษะการว่ายน้ำของเด็กถดถอยลงกว่าระดับที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นผลให้
เด็กต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อทบทวนทักษะพื้นฐานที่เคยเรียนไปแล้วเหล่านั้น
ก่อนที่จะสามารถฝึกทักษะใหม่ๆได้

 

เราจัดคลาสเรียนขนาดเล็กเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างครูกับนักเรียน และเพื่อให้สามารถดูแล
เรื่องความปลอดภัยในการเรียนว่ายน้ำของเด็กได้อย่างทั่วถึง

คลาสเรียนกลุ่มของเรามีนักเรียนสูงสุด 4 คน ต่อครู 1 คน เป็นสัดส่วนที่ถือว่าน้อยในการสอนว่ายน้ำ
คลาสเรียนคู่ มีสัดส่วนนักเรียน 2 คน ต่อครู 1 คน
คลาสเรียนเดี่ยว เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว

การเรียนของเราใช้เวลา 30 นาที ต่อครั้ง เราพบว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด
ที่เด็กจะสามารถเรียนรู้อย่างเต็มที่ และสามารถสนุกสนานไปพร้อมๆกับการเรียนว่ายน้ำ

คุณสามารถสมัครได้ทุกเวลา เราเปิดรับตลอดปี

ครูฝึก หรือ Aqua-Tots Swim Schools Water Safety Instructors (AT-WSI) ทุกคนผ่านการเรียน
ในห้องเรียนและในน้ำรวมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบในน้ำ นอกจากนี้ AT-
WSIs ทุกคนเข้าอบรม CPR และได้รับประกาศนียบัตร AT-WSI Certification
ครูของเราจำเป็นต้องเข้าร่วม
การฝึกทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง และต้องผ่านการประเมินคุณภาพที่เข้มงวดตลอดเวลา

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกของท่านจะเรียนกับครูคนเดียวกันตลอดหรือไม่ แต่เราจะทำดีที่สุดเพื่อ
ให้แน่ใจว่าลูกของท่านเข้ากับครูได้ทุกคน เราเข้าใจว่าเด็กเล็กควรสร้างความสัมพันธ์กับครูและ
เราจะพยายามอย่างเต็มความสามรถที่จะทำให้เป็นอย่างนั้น ทีมงานของเราจะแจ้งเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
ครูฝึกเพื่อความสะดวก และเหมาะสมกับตารางเรียนว่ายน้ำของเด็กคนนั้นๆ

 

 

 

ตารางเรียน

คุณสามารถสมัครเรียนให้ลูกได้ทาง onlineโดยการหาสระที่ใกล้บ้านคุณ local Aqua-Tots หรือโทรหาเรา
เราแนะนำว่าควรเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อผลการเรียนที่ดีที่สุด ทางเราได้พยายามจัดตาราง
เวลาเรียนที่เอื้อกับตารางชีวิตที่หลากหลาย

 


กรุณาโทรแจ้งทางเราก่อนเวลาเรียน หากลูกของคุณไม่สามารถมาเรียนได้ เรายินดีที่จะหาตารางเรียน
ชดเชยให้กับทุกครอบครัว

เราสามารถจองการเรียนชดเชยล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน แต่ถ้าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณไม่ได้มาเรียนชดเชย
ตามการนัดชดเชยนั้นๆ คุณจะไม่สามารถนัดชดเชยสำหรับครั้งนั้นได้อีก
ชั่วโมงการเรียนชดเชยที่ยังไม่ได้ใช้ไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาที่ลูกยังคงเรียนตามโปรแกรมปกติของเรา

ท่านสามารถโทรแจ้งเราหรือแจ้งทาง e-mail local Aqua-Tots.

ครูของลูกจะบอกว่าลูกของท่านพร้อมที่จะเลื่อนระดับ
คุณสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งจะประสานในการเลื่อนชั้นให้คุณ
โดยการจัดหาตารางเรียนของระดับชั้นใหม่ที่เหมาะสมกับตารางของคุณ

ค่าเรียนและค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ โดยเราจะเก็บเป็นรายเดือน
ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันต่ออาทิตย์ที่ลูกสมัคร ติดต่อ Aqua-Tots ใกล้บ้านคุณ Local Aqua-tots
เพื่อสอบถามรายละเอียดราคา การชำระเงิน หรือตารางเรียน

ท่านสามารถจ่ายเงินโดยตรงได้ที่ LocalAqua-Tots การจ่ายเงินเดือนแรกจะทำในวันที่ลงทะเบียน
เพื่อทางเราจะทำการจองคลาสเรียน และเพิ่มชื่อของลูกคุณในตารางสอน
เราจะทำการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน เพื่อเป็นการจ่ายเงินในเดือนต่อๆไป
ซึ่งคุณจะต้องเซ็นยินยอมให้ Aqua-Tots Swim Schools
ตัดเงินแบบอัตโนมัติเป็นรายเดือนสำหรับค่าเรียนว่ายน้ำ

เราเก็บค่าลงทะเบียน ซึ่งจำนวนเงินขึ้นอยู่กับแต่ละที่
สำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่เราเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครวันที่ท่านลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมรายปีจะเก็บอัตโนมัติเมื่อขึ้นปีใหม่

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าเรียนจะไม่สามารถเรียกคืน
เราไม่สามารถคืนเงินให้ไม่ว่าจะเหลือชม.เรียนหรือไม่ และ
ทางเรามีสิทธิตัดชื่อคุณออกจากระบบหากคุณมียอดชำระเกินกำหนด

การลาออก และการกลับมาเรียนใหม่

สมาชิกที่ต้องการหยุดเรียนชั่วคราวหรือลาออกต้องกรอกฟอร์มลาออกล่วงหน้า 30 วัน
การเรียกเก็บเงินและการจองตารางเรียนจะสิ้นสุดภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณยื่นใบลาออก
ถ้าเราไม่ได้รับใบลาออก เราจะถือว่าคุณยังคงสมัครเรียนล่วงหน้า และจะมีการเรียกชำระเงินต่อไปอีก 30
วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารใบลาออก โดยการเรียกเก็บจะถูกคำนวนตามวันที่เหลือก่อนครบ 30 วัน

 

เราต้องการให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับการบริการที่ครบถ้วนตามที่คุณจ่าย ใบลาออกล่วงหน้า 30 วันนี้
มีเพื่อการแจ้งระบบของเราและจะปรับการจ่ายในรอบปัจจุบันและการทำการยื่นหยุดการหักชำระในรอบต่อไ

ท่านจะยื่นใบลาออกได้ทุกวัน การเรียนของลูกจะสิ้นสุด 30 วันนับจากวันที่ยื่นใบลาออก
เราจะเก็บค่าเรียนล่วงหน้าซึ่งอาจจะข้ามไปเดือนถัดไป
แต่เราจะคิดคำนวนเดือนสุดท้ายตามระยะเวลาที่เหลือจริงก่อนหมดระยะ 30 วัน

ถ้าท่านมีคำถามมากกว่านี้ ขอให้ติดต่อเราโดยตรง เรายินดีให้บริการตอบทุกคำถาม

Can’t find your question? Contact us and we’d be happy to assist you!